VCMO

b1_2

b1_3

 b1_4

 

Udskriv

Ordinær generalforsamling

 

I VCMO Vallensbæk Cykelmotion

 

Onsdag den 17. marts 2010 kl.19.00

Vallensbæk Idrætscenter, Idræts alle’ 2, Vallensbæk.

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer (26) og gik derefter over til at gennemgå den udleverede dagsorden.

 

Dagsorden ifølge VCMO og VI 39’ love:

 

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Hasse Persson som dirigent. Hasse takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Glostrup Folkeblad.

Der blev valgt 2 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har også i år haft et glimrede samarbejdet, det er altså en fornøjelse at være en del af.

Opgaverne der ud over ”daglig drift” var: klubfest, både den i januar måned og igen i efteråret, Bella Skilte cup, traditions turen til Söderåsen og rammerne for nyt klubmesterskab. 

 

Hjemmesiden: Vores web-master Allan gør et rigtigt godt job med VCMO.DK, hurtige opdateringer, lækkert layout og er vores ansigt udadtil.  Bloggen bliver flittigt brugt og det er bare super godt.

 

2009 sæsonen har været god, bl.a. med mange nye aktive medlemmer i klubben, hvilke bl.a. tilskrives vi har god træner i - Henrik Falk.

Hans gode humør og alligevel træning på en seriøs måde, hvilket afspejles i det generelt gode fremmøde. Henrik forsætter som træner i 2010.

 

Klublokalet bliver ikke brugt til andet end opbevaring pt. og bestyrelsen er under pres fra kommunen for at afgive lokalet til andre kommunale aktiviteter på Pilehaveskolen.

 

Cykel Motion Danmark, bladet som medlemmerne har modtaget gennem flere år, kom for sidste gang i december måned.

Bestyrelsen fandt CMD for ensformigt, det ene år lignede det næste, desuden blev bladet fremsendt til kassereren, som skulle stå for distribution til de ca. 50 medlemmer, hvilket er en urimelig opgave.

 

Derfor har bestyrelsen besluttet at vi i 2010 skulle havde et nyt blad, valget er Cykelmagasinet.

Bladet er dyrere end CMD (ca. 1500,-) men fordelene er bedre indhold, mener bestyrelsen, og CM fremsendes direkte til medlemmerne.

PS. Husk at informere kassereren om adresse ændringer.                                                                               

I Bella Skilte Cup havde VCMO det hårdt, der var klubber som stillede med over 50 ryttere og de fyldte ”godt” i flere af grupperne, men der var nogle lyspunkter:

Brøndby´s enkeltstart; her blev Claus René en klar vinder i gruppe3.

 

Den sidste afdeling blev vores klart bedste.

Jesper Bech Petersen, som kom til klubben i 2009, vandt en flot spurtsejr i Gruppe2.

Kasserer Per skiftede vandbærer rollen ud med sejrsrollen i Gruppe3.

                                                                 

Samlede placeringer: Johnni Rasnæs, bedst placeret som nr. 3 i gruppe 2.

Jesper Laursen kørte en stabil serie og det blev en samlet nummer 3 i gruppe 3.

I det Samlede klub regnskab blev VCMO nr. 4 ud af 7 klubber.

 

VCMO afviklede en afdeling i Bella Skilte Cup og det forløb sikkert og godt, dog havde vi meget svært ved at rekruttere den fornødne hjælp i blandt medlemmerne. Derfor måtte vi bede om hjælp hos de øvrige klubber, hvilket lykkedes.

 

Bestyrelsen takker alle der har været med til at gøre vores afdeling sikker for rytterne.

 

Der bliver også Bella Skilte cup i 2010, hvor vi samarbejder med Ishøj CM om 2. Afdeling, i erkendelse af vi nok eller ikke i år vil kunne skaffe den tilstrækkelige hjælp.                     

Cyclingshop er ny klub i Bella felterne, og der bliver i alt 6 afdelinger. 

                                                                                      

Allan ’Næstformand’ er valgt til løbsledelsen i Bella skilte.

 

 

Roskilde Hold match: Traditionen tro stillede VCMO op i Roskilde Hold match – i 2009 havde vi to 90 km hold til start, hvor omkring 300 rytter var aktion.

VCMO´s Hold 2 kæmpede med alt og kørte i den flotte tid 2:31:02, Det rakte til en samlet 10. Plads.

 VCMO´s Hold 1 blev en flot nummer 4. Tiden: 2:18:11

Brøndbys 1. hold blev overlegne vindere i tiden 2.11.17,

På vores hjemmesiden findes en god beretning om selve løbet og holdet, de kaldte Dreamteam…

 

Söderåsen: Når vi nu er ved traditioner, så har klubben en god lang tradition for at være i træningslejer på Söderåsen.

Det var VCMO også i 2009. Desværre var der kun 11 deltagere med de sædvanlige bakker over åsen og aften hygge.

 

I kan godt sætte kryds i kalenderen til den 14.-16. Maj, hvor VCMO drager til Söderåsen. 

 

Mallorca: En lidt nyere tradition er kommet til, nemlig Mallorca. Her var 20 personer af sted til cykel-øen.

De havde godt vejr til de korte og lidt længere turer og masser af god stemning blandt deltagerne.
Også dette arrangement er godt i støbeskeen til 2010. Tjek hjemmesiden.

 

 

Klubmesterskab: Vi havde kun 14 deltagere i årets klubmesterskab, hvilket bestyrelsen finder skuffende. De der deltog, havde virkelig gjort sig umage, der var indkøbt enkelstarts cykel og masser af lir og godt humør. J

Det flaskede sig sådan at de 14 ryttere blev opdelt i 7 klasser og samlet blev Claus René Larsen klubmester 4 sek. Foran Henrik Panton, der dog kørte i den hurtigste tid med et snit på 39,33 km/t. Tillykke til Claus René.

Bestyrelsen fik ved sidste års generalforsamling stillet en opgave om at ændre klubmesterskabet.

Det har bestyrelsen arbejdet på siden og Allan vil præsentere den nye klubmesterskabs model senere i aften. 

 

Klubfesten: Festlokalet Løkkekroget dannede rammen den 31. oktober, hvor 36 personer havde tilmeldt sig festen der runder sæsonen af.     

Som noget nyt havde vi et billede show rullede over et lærred hele aften. Alt i alt en vellykket aften med god mad og vin, musik og lidt dans og masser af løgnehistorier, for os der deltog.

 

Der blev traditionen tro delt pokaler og titler ud til dem som havde gjort sig fortjent til disse:

                                           

-          Klubmester og gruppe vindere

-          VCMO uheldigste rytter:              Vi havde ingen kandidater i år - Måske et godt tegn

-          Kell Arps mindepokal gives til et medlem der har gjort en særlig indsats for klubben.     Benny Pedersen.

For Bennys store arbejde for at skaffe sponsorindtægter i en størrelsesorden, som ellers ikke er muligt for en lille cykelklub som vores.

Benny har i årevis været en bærende kraft i klubben, idet han har skabt en væsentlig del af det økonomiske fundament, som klubben i dag hviler på, herudover er Benny et positivt menneske og en god ambassadør for klubben, som har resulteret i adskillige nye medlemmer..

 

Bestyrelsen syntes at deltagerantallet til festerne kunne være større og vi måske skal se os om efter forandringer og vil derfor bede medlemmer om ideer og forandrings- indspark til fremtidens klubfester!

 

Bestyrelsen

 

 

Dirigenten foreslog at bestyrelsens redegørelse for den kommende sæsons klubmesterskab blev fremlagt på dette tidspunkt.

 

Allan fremlagde det princip bestyrelsen havde fundet frem til:

 

For at have et handicap, som tilgodeser de fleste, har vi besluttet at lave et aldersbetinget handicap.

 

Der afvikles 4 afdelinger. Nogle i forbindelse med søndagstræningen. En i forbindelse med Søderåsturen, og til sidst den kendte afsluttende 30km enkeltstart.

 

 

1.        10km enkeltstart. Søndag den 11. april i forbindelse med almindelig søndagstræning.
Vi kører på 1 omgang på den ”sædvanlige testrute”

2.       Bjergenkeltstart på Søderåsen. Lørdag den 15. maj i forbindelse med Søderås-turen
Vi kører en ca 7km op ad ”Elg-bakken”

3.       20km enkeltstart. Søndag den 20. juni.
Vi kører den sædvanlige testrute x 2.

4.       30km enkeltstart. Søndag den 26. september.
Ruten bliver den samme som 2009 – ”Drivhusene”-Himmelev-Drivhusene.

 


Derefter blev selve pointsystemet fremlagt.

 

 

Efter fremlæggelsen var der fra flere sider en del kritik af det bestyrelsen havde besluttet.

Det var primært beslutningen om, at en afdeling skal ligge i forbindelse med Søderåsen.
Flere mente ikke det var ok, at man skal tvinges til at betale ca. 1000,- for at have en chance for at vinde et klubmesterskab.

Andre mente, at man skal huske, at det er primært for sjov, og der ikke skal lægges mere i det end som så.

En påpegede dog, at når klubmesterskabet kommer i gang, er det blodig alvor.

 

I løbet af debatten viste der sig et flertal for, to løsninger:

Enten at give mulighed for at udelukke en afdeling, så man kan ”slippe” for Søderåsen.

Eller simpelthen fjerne bjergenkeltstarten.

 

På dette tidspunkt, skar Benny igennem, og informerede meget klart, at det fremlagte princip IKKE var til diskussion. Det var et princip, som bestyrelsen havde besluttet ved seneste bestyrelsesmøde, og kunne derfor ikke fraviges.

 

Dette lukkede ”debatten”.

Der var efterfølgende en temmelig trykket stemning. Mange havde fået opfattelsen af, at fremlæggelsen var et oplæg og ikke et allerede vedtaget princip.

 

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Per Hansen fortalte, at VCMO har 53 betalende medlemmer.
Derefter gennemgik han de enkelte poster i det realiserede regnskab sammenholdt med det oprindelige budget for 2009.

De væsentligste afvigelser skyldes at bestyrelsen ikke havde modtaget et aftalt beløb til afholdelse af bestyrelsesmøder

 

4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for kommende sæson.

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 450 kroner pr. år.
Kassereren gennemgik budget 2010, som blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag

Til generalforsamlingen ønsker VI 39 hovedbestyrelse at foreningerne drøfter følgende forslag:

Forslag til generalforsamlingen:
1) Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af grundkontingentet med kr. 2,50, med henblik på klubbens 75 års jubilæum i 2014.

Forslag til lovændringer:
2) Tilføjelse til § 10: Sker opløsning af en afdeling ved fusion med en anden afdeling, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 stk 3 afgivne regler.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

3) Ændring af § 5 stk 5 til:
Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes i april måned.

Alle 3 forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

 

6. Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Næstformand: Allan Hansen (modtager genvalg) 2 år. – Allan blev valgt

Kasserer: Per W. Hansen (modtager genvalg) 2 år. – Per blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Jørgen Petersen (modtager genvalg) 2 år. – Jørgen blev genvalgt
Suppleant: Opstilles blandt medlemmerne. 1 år – Leif blev valgt.
Revisor: Jan Jensen (modtager genvalg) 1 år. – Jan blev valgt.


Valg af 5 delegerede + 2 suppleanter til VI 39’ hovedgeneralforsamling (for 1 år)

Bestyrelsen vælger selv sine delegerede på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

 

7. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

 

Allan genoptog debatten omkring klubmesterskabet.

Han mente ikke der er fornuft i at bestyrelsen gennemtvinger og administrerer et klubmesterskab, der ikke er opbakning til.

Derefter blev debatten genoptaget.

Der var flere der påpegede, en uoverensstemmelse mellem Dagsorden til generalforsamling, hvor der står ”Bestyrelsen forventer at have et oplæg til fornyelse af klubmesterskabet” og den udmelding bestyrelsen gav ved fremlæggelsen.

Det viste sig at de fleste synes rigtig godt om bestyrelsens princip, dog var der stadig flertal for at det burde korrigeres ifb. Med fravalg af enten bjertstarten, eller mulighed for at fjerne den dårligste afdeling fra det samlede reslultat.

 

På dette tidspunkt, meddelte Benny, at han pr. omgående trækker sig som bestyrelsesmedlem og sponsor mv.

Dette beklagede generalforsamlingen, men tog beslutningen til efterretning.

 

Som afslutning på klubmesterskabs-debatten mindede dirigenten om, at vi ikke kan beslutte noget under eventuelt.

Bestyrelsen samles derfor snarest og fastlægger derefter præcis hvordan årets klubmesterskab bliver afholdt.

 

Derefter blev der informeret om følgende:

 

Bella Skilte Cup:

Det udvides som bekendt til 6 løb, og der bliver 5 grupper.

Tilmeldingsfristen er sat til den 15.april.

 

Klubtøj:

Allan fortalte at levetiden på tøjet er forlænget til og med 2011 sæsonen. Evt forlænges det yderligere. Det bliver jo nok ikke nemt at skaffe nye sponsorer i den nærmeste fremtid.

Det forventes at der snarest skal bestilles mere tøj. Vi skal dog passe på med ikke at forkøbe os.

 

Træning:

Henrik Falk fortsætter som træner i den kommende sæson.

Samtidig har Peter Hansen meddelt, at han bliver en del af trænerteamet. Primært tirsdage og torsdage.
Henrik og Peter stikker hovederne sammen for en finere planlægning.

 

På vegne af Henrik Falk, meddelte Allan følgende:

 

Der bliver en 10km test den 19. september.

 

Der bliver afholdt et stjerneløb den 18. juli, hvor evt. Brøndby bliver inviteret.
For de som synes Stjerneløbet er for hårdt, kan man springe en stjerne over.

 

Der bliver senere udmeldt 2 datoer (tirsdag og torsdag) hvor der vil stå holdløbstræning på programmet. Der vil selvfølgelig være masser af træning i øvrigt, som vil være holdløbstræning.

 

Hallandsåsen: Michael Gravlund har foreslået at arrangere en endagstur tur til Hallandsåsen søndag den 6. eller 13. juni.

Tilmeld jer på hjemmesiden. Den dato der får størst tilslutning bliver den valgte.

 

Træningsture/hastighed:

Benny mener generelt der køres for stærkt og tages for lidt hensyn til de der ønsker at køre langsommere. Han håber meget, at Peter Hansen kan styre træningen, så der også tages hensyn til de langsommere.

Nogle påpegede, at de ikke kommer til træning for at hygge sig, men for at køre stærkt.

Peter Hansen mener godt det kan lade sig gøre at tilrettelægge træningerne så både de stærke og de svagere tilgodeses.

Søren Thode meddelte at han startede sidste år. Han føler sig som en af de tunge drenge, der ikke kan køre så stærkt. Hans oplevelser på landevejen er helt klart at der bliver taget hensyn, og der altid bliver samlet op. Han kører med fordi han synes det er sjovt, og et godt sammenhold.

 

Peter Hansen fortalte, at hans erfaring med de forskellige cykleklubber i omegnen er, at den indstilling der er i VCMO på landevejen er helt unik. Der er ikke mange andre klubber hvor det lykkes at tilgodese både de hurtige og de langsommere ryttere.

 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

 

 

Referent:

Allan Hansen

20.3.2010