VCMO

b1_2

b1_3

 b1_4

 

Udskriv

Sådan kører man i et cykelfelt


Af Cykel-motion Danmark

At cykle alene eller i flok er meget forskelligt fra hinanden. Cykler man alene, er det en selv, der skal gøre alt arbejdet, og er der modvind eller mange stigninger, kan distancen ofte virke utroligt lang og svær at komme igennem. Er man derimod en flok eller blot nogle stykker, går det lettere, men her er der til gengæld nogle regler og faremomenter, man skal være opmærksom på.

Indhold:
1) Det handler om at ligge "på hjul"
2) Træning i gruppekørsel
3) Sådan tages føringer
4) Lur de erfarnes teknik af
5) Vær årvågen når du kører i gruppe
6) Placering i gruppen - illustreret med animationer


Det handler om at ligge "på hjul"
Al kørsel i flok går ud på at udnytte det at ligge på hjul. Dette vil hjælpe dig især i mod- og sidevind, ligesom det er en stor fordel, hvis trætheden er begyndt at melde sig.

Når man kører i flok, har man dog også visse forpligtelser, såsom at tage sine føringer, dvs. at køre frem foran flokken og give læ for dem, der er bagved, og efter en given distance at ,,slå ud" og igen gå ned på hjul og i læ. Længden af ens føring er afhængig af ens egen tilstand (træthed), men man slipper næppe med alt for korte føringer i forhold til de andre i flokken.

Er det kammerater fra ens egen klub, og man er træt, er det selvfølgelig en anden sag. Her kan man så ligge på hjul og komme til kræfter igen.

Det at ligge på hjul er at spare kræfter, man ligger i læ for vinden og har lettere ved at køre med samme hastighed som de øvrige i flokken. Er man alene, vil man næppe kunne sætte samme tempo som i en gruppe. Særligt på de lange distancer er et sammenhold en klar fordel.

Man må blot huske på, at i en gruppe må man indrette sig efter hinanden, ikke noget med at splitte gruppen, hvis det er en gruppe, man har aftalt at køre med. Er man hoppet på gruppen, må man lige se tiden an og se, om den kører disciplineret eller om der gøres forsøg på at splitte den, dvs. om der køres med ryk, når den enkelte rytter tager føringer.


Træning i gruppekørsel
For at kunne køre i felt er der nogle ting, du kan træne derhjemme for at kunne falde ind i det, vi kan kalde feltkørsel.

Lær dig at beherske din cykel, så du ikke svinger for meget i feltet og er årsag til styrt. I et felt køres der som regel tæt på hinanden for at få den størst mulige effekt ved at ligge på hjul.

Du må også holde en vis sikkerhedsafstand til den, du ligger på hjul hos, idet et lille udsving fra den forankørende ved f.eks. et hul i vejen eller en tabt vandflaske kan få katastrofale følger. Du må hele tiden holde øje med, hvad der sker foran i feltet, ligesom du ikke selv må foretage pludselige bevægelser.

Det at ligge på hjul er selvfølgelig afhængigt a{ fra hvilken side vinden kommer, og det er ikke altid, man skal ligge i lige linje med den foran kørende, men måske lidt til venstre eller højre, og måske lidt oppe på siden af baghjulet på den forankørende.

Du skal også kunne holde en jævn fart i gruppen, ellers kommer der ,,huller" i feltet, og fordelen ved at ligge på hjul forsvinder, ligesom andre må til at køre hullet op for dig. Hellere ,,slå ud" af gruppen efter at have givet tegn til, at du ikke formår at følge med.


Sådan tages føringer
En føring i et motionsløb er meget forskellig i længde, men en god regel er, at man holder den i ca. 45-60 sekunder, og da de fleste har en cykelcomputer, kan de her se, hvor længe de skal føre. Man kan også føre et vist antal meter, før man slår ud.

En anden ting er, at man skal studere hastigheden på de andres føringer, og holde den fart, de har sat. Mange har for mange kræfter (tror de) og farer frem med et ryk, så farten sættes nogle kilometer i vejret. Dette kan medføre splittelse af gruppen og er ofte til stor irritation for dem, der gerne vil køre gruppekørsel.


Lur de erfarnes teknik af
Man må øve sig i at køre i grupper hjemme i klubberne, eller hvis man er nogle stykker sammen. Er man alene, er det selvfølgelig svært at træne i gruppekørsel, men så må man studere de andres kørsel ved først at lægge sig i en gruppe og se. hvilken side de ligger på hjul på, og til hvilken side de slår ud, og hvilke tegn de giver, når de slår ud, således at du ikke bare tror, de er ved at sætte farten op, og du træder med, og når de så slår ud, kommer du op at hænge på baghjulet af den, der vil skifte, og så sker styrtet.

Har du først lært at ligge i gruppe og pa hjul, så er det meget ,,lettere" at køre motionsløb. Farten er som regel højere, men man skal selvfølgelig finde en gruppe, man kan følge.


Vær årvågen når du kører i gruppe
Men HUSK, at i grupper er der også nogle, som bliver trætte, og et lille sving eller et tabt pedaltråd, eller en rytter pludselig rejser sig op i pedalerne (her rykker cyklen ca. i meter bagud), ja, det kan få katastrofale følger, så vær vågen hele tiden og se, hvad der foregår forude, og følg med i, når der skal skiftes bane, eller der kommer sving. Det er her, de forreste skal give signal til dem bagved.

Man kan ikke ved f.eks. punktering blot springe af cyklen midt i feltet. Venstre arm i vejret betyder: punktering på forhjulet, og man holder ind til siden, til gruppen har passeret. Højre arm i vejret betyder: punktering på baghjulet og ind til siden, til gruppen har passeret. Dette selvom det er en gruppe, man kører fast sammen med - der er nødt til at være regler, ellers kan det gå galt.

Gruppen, man kører i, skal heller ikke være for stor, så kan der opstå trafikale problemer på de store trafikerede veje. Er man i små grupper, giver det som regel intet problem. Det er de store grupper, der spreder sig over hele vejen for at få læ, der kan skabe de faretruende situationer, især hvis vinden kommer fra den side, man burde befinde sig i, altså fra højre, og alle vil jo have læ og spreder sig så over hele vejen til stor gene for den modgående trafik.

Men jo mere rutine du får, jo bedre går det, men vær opmærksom på, at der altid vil være nogle, som ikke er så rutineret eller simpelthen er for trætte til at ligge i gruppen. Her er det bedst at forlade den og finde en anden at slå følge med.
 

 

Placering i gruppen - illustreret med animationer
Vinden kommer ind fra venstre:

Du slår ud mod vindretningen og glider ned
langs rækken til du er på hjul igen
og ligger i læ indtil du igen kommer til at fører
.
Design by LB - Marketing  
Vinden kommer ind fra højre:
 
Du slår ud mod vindretningen og glider ned
langs rækken til du er på hjul igen
og ligger i læ indtil du igen kommer til at fører.
Design by LB - Marketing  
Skift ved dobbelt række:

Prøv at afpasse farten så du kommer ned sammen med rytteren på den anden side af rækkerne
Design by LB - Marketing  
Roterende skift. Vinden kommer fra venstre:

 
Rækken til højre kører frem, medens rækken til venstre glider tilbage og ind på plads. Man får, som du kan se, læ ved at ligge på hjul når man i venstre række er "ude i vinden".
Design by LB - Marketing