VCMO

b7 03

b7 04

b7 05

 

 b8 01

b8 02

Udskriv

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

I VCMO Vallensbæk Cykelmotion
Onsdag den 17. marts 2010 kl.19.00

I Foreningslokalet, Vallensbæk Idrætscenter, Idræts alle’ 2, Vallensbæk.

 

Som sædvanlig er der fælles spisning klokken 18.00 umiddelbart inden generalforsamlingen.
Hvis du ønsker at spise med, skal du tilmelde dig til
Per Hansen senest den 10. marts

 

Dagsorden ifølge VCMO og VI 39’ love:

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for kommende sæson.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
        Næstformand: Allan Hansen (modtager genvalg) 2 år.
        Kasserer: Per W. Hansen (modtager genvalg) 2 år.
        Bestyrelsesmedlem Jørgen Petersen (modtager genvalg) 2 år.
        Suppleant: Opstilles blandt medlemmerne. 1 år
        Revisor: Jan Jensen (modtager genvalg) 1 år.
        Valg af 5 delegerede + 2 suppleanter til VI 39’ hovedgeneralforsamling (for 1 år) 
 7. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse sendes til formanden, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

 

Opslået d 11.02.2010

 

Bestyrelsen forventer at have et oplæg til fornyelse af klubmesterskabet.
Kort fortalt, er der planer om, at afholde 3 eller 4 afdelinger over året.
Dette emne forventes forelagt under eventuelt, da det jo ikke er et decideret beslutningsforslag. 

 

Der er kommet følgende forslag:

Til generalforsamlingen ønsker VI 39 hovedbestyrelse at foreningerne drøfter følgende forslag:

Forslag til generalforsamlingen:
1) Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af grundkontingentet med kr. 2,50, med henblik på klubbens 75 års jubilæum i 2014.

Forslag til lovændringer:
2) Tilføjelse til § 10: Sker opløsning af en afdeling ved fusion med en anden afdeling, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 stk 3 afgivne regler.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

3) Ændring af § 5 stk 5 til:
Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes i april måned.